Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Laadittu 18.6.2018

 

Rekisterinpitäjä

Metsäpalvelu J.Konttinen Oy / Saimaan Kiinteistönvälitys. 

Y-tunnus: 248 1220-6. 

Satamakatu 11, 57130 Savonlinna

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän yrityksen markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Maanmittauslaitos, Metsäkeskus.

 

Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä käyttävät vain Metsäpalvelu J.Konttinen Oy / Saimaan Kiinteistövälityksen työntekijät. Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat polomuurein, salasanoin suojattu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. 

 

Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevien tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto merkitään rekisteriin. 

 

Rekisterinasioista vastaava henkilö

Jani Konttinen

040 350 0720

jani.konttinen@metsapalvelukonttinen.fi